Rozłącznik paneli PV Q Fire

 

Wyzwalany napięciem sieci wyłącznik bezpieczeństwa

Z Q-Fire wszystkie przewody generatora fotowoltaicznego od skrzynki rozdzielczej po dach są galwanicznie odseparowane. Wszystkie przewody DC w budynku pozostają bez napięcia. Wyłączanie kontrolowane jest przez jednostkę sterującą, która może być zamontowana blisko falownika lub w innym miejscu gdzie jest dostęp do sieci AC.    

Wyłączenie wyzwalane napięciem sieciowym AC ma tą szczególną zaletę, że np. w przypadku pożaru nie trzeba najpierw szukać wyłącznika lub wyłącznik ten nie jest dostępny. Z powodu wyłączenia napięcia sieci AC automatycznie rozłączone zostaną obwody łańcuchów PV na dachu poprzez system Q-Fire. Jeśli włączona zostanie ponownie sieć AC, system Q-Fire automatycznie powróci do pracy i załączy obwody łańcuchów PV.

 

 

Najważniejsze cechy w skrócie:

System z możliwością modułowej rozbudowy

 

Max. do 12 łańcuchów na 1 zestaw (z oddzielnymi 2-/4-łańcuchowymi rozłącznikami) - od 16 łańcuchów wymagany jest sterownik „Slave“ do istniejącego systemu zastosować Slave skrzynke

Schemat połączenia